Nadace Mateřská neděje, Ke džbánu 385/17, 162 00 Praha 6, tel. +420235364628 VÁS VÍTÁ NA SVÝCH STRÁNKÁCH

.
. ČINNOST NADACE
pomoc.
koordinace.
osvěta.
.
. PRAKTICKÉ INFO
devatero.
literatura.
akce.
kontakty.
slovník.
zajímavosti.
.
. SPRÁVNÍ RADA
.
. FORMULÁŘ
.
. PORADNA
.
. NAPIŠTE nám
 
 
 
 
 
 
 
NADACE MATEŘSKÁ NADĚJE
2014
Nadace chce pomoci všem ženám marně usilujícím o prožitek mateřského štěstí. 

Ke džbánu 385/17, 161 00 Praha 6
tel: +420 212 238 004

e-mail: eva.domorazkova@gmail.comNadace pro všechny partnerské páry a ženy, které se snaží otěhotnět.
.
Na těchto stránkách se můžete v hlavních bodech seznámit s náplní naší činnosti.

Připravili jsme pro Vás řadu praktických informací.


...................Zajímavé dokumenty a články
.

Zpráva ze setkání členů a kandidátů na členství Fertility Europe
Vídeň 25. - 26. března 2010

 

 
Komplexní mezioborový přístup k léčbě neplodnosti

Seminář je zaměřen na rozvíjení mezioborové spolupráce mezi zástupci různých medicínských i nemedicínských oborů v oblasti léčby poruch plodnosti, tedy nejen gynekologů, ale také psychoterapeutů, sociálních pracovníků, sociologů a dalších odborníků, kteří se touto problematikou zabývají ve svých praxích.

Seminář se koná 17. 6. 2009 v Praze v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
a je pro účastníky zdarma. Záštitu semináři poskytl primátor hlavního města Prahy Mudr. Pavel Bém a podporuje ho rovněž Sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti.

Všechny informace a možnost on-line přihlášení se najdete v přiloženém letáku.


Koalice pro zdraví zve zástupce pacientských organizací
na konferenci pořádanou v Senátu dne 3.3.2009.


Program: Postavení a činnost pacientských organizací v USA. Financování a granty pro pacientské organizace. Vztah mezi pacientskými organizacemi a dodavateli zdrav.pomůcek. Je možná spolupráce pacientských organizací s pojišťovnami? Spolupráce odborných společností s pacientskými organizacemi. Pohled zdravotních výborů Senátu a Parlamentu na pacientské organizace. Co potřebují pacientské organizace?


Nově je k dispozici dotazník
Činnost organizací, které Vás tímto způsobem právě oslovují, je právě s tématem rodičovství spojena. Znalost odpovědí na předložené otázky je pro naši práci klíčová. Proto Vás prosíme o pomoc. Pomozte nám široké a bohaté téma rodičovství popsat Vaší osobní zkušeností všedního dne, podělte se s námi o své názory, prožitky, starosti i radosti. Čím různější odpovědi budeme mít, tím lépe tématu porozumíme a tím lépe budeme moci svou práci dělat.


Nadace byla založena a registrována 24.5.1995 odborem vnitřních věcí Obvodního úřadu městské části Prahy 6 pod registračním číslem P6-169/23/N95. Identifikační číslo je 63108801. K přeregistrování došlo 2.12.1998 Krajským obchodním soudem v Praze v souladu se zněním zákona č.227/1997 Sb. Zákon o nadacích a nadačních fondech. Jsou složeny z odborníků s bohatými praktickými i teoretickými zkušenostmi.
Najdete nás:
Atlas Tiscali Seznam Centrum Najdito Toplist Navrcholu RedBox
Vokno Katedrala Surf Caramba Quick Prima Startpage
MUDr. Eva Domorázková, CSc., Copyright © 1999-2014.
Pro plné využití efektů a správného zobrazení stránek doporučujeme používat prohlížeč
Internet Explorer 4 a vyšší rozlišení 800x600, se zapnutou podporou JS.

TOPlist