Nadace Mateřská neděje, Ke džbánu 385/17, 162 00 Praha 6, tel. +420235364628 VÁS VÍTÁ NA SVÝCH STRÁNKÁCH

.
. ČINNOST NADACE
pomoc.
koordinace.
osvěta.
.
. PRAKTICKÉ INFO
devatero.
literatura.
akce.
kontakty.
slovník.
zajímavosti.
.
. SPRÁVNÍ RADA
.
. FORMULÁŘ
.
. PORADNA
.
. NAPIŠTE nám
 
 
 
 
 
 
 
NADACE MATEŘSKÁ NADĚJE
2014
Nadace chce pomoci všem ženám marně usilujícím o prožitek mateřského štěstí. 

Ke džbánu 385/17, 161 00 Praha 6
tel: +420 212 238 004

e-mail: eva.domorazkova@gmail.com.

KONTAKTY a pomoc

Kontakty, které mohou být potřeba

Zde vám nabízíme kontakty, kde můžete najít potřebnou pomoc. Je to pouze výběr kon-taktů, který si v žádném případě nedělá nárok na úplnost. Protože se v dnešní době často mění adresy a telefonní čísla, nemusí být informace aktuální.

 

LUPUSINKY
webové stránky o SLE (systémový lupus, patří do skupiny autoimunitních onemocnění); v rámci nemoci dochází při antifosfolipidovém syndromu k opakovanému potrácení.

Nadace je od 21.3.2003 členem organizace SKOK, což je spolek nestátních neziskových organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti.
Adresa: Senovážné nám.994/2, 120 00 Praha 2
tel. 224 216 883
e-mail: skok@cbox.cz

Nadace je od listopadu 2005 členem Koalice pro zdraví, což je sdružení pacientských organizací.
Adresa: 5.května 65, 140 21, Praha 4
tel.261 174 079
www.koaliceprozdravi.cz

RATOLEST
Ratolest je projekt na podporu léčby poruch plodnosti. Nabízí informace, poradenství a podporu jednotlivcům, jež trpí některou z poruch plodnosti, příp. s touto diagnózou procházejí léčbou. Např. jak zvládat dlouhodobou léčbu, jak se vypořádat s nejistotou, která tuto léčbu provází, co dělat s nejrůznějšími negativními pocity (pocity osamění, viny a pod.), jak předcházet negativním sociálním tlakům z okolí, případně jak se vyrovnat s tím, že přes veškerou snahu se výsledek nedostavuje.
Od 1. června 2007 je projekt provozován jako součást služeb nabízených konzultační a vzdělávací skupinou Gaudia-ISZ.
www.g-i.cz, e-mail: info@g-i.cz, telefon 731 936 000.
CENAP - Centrum naděje a pomoci
Hybešova 40, 602 00 Brno
tel. 543 254 891, 543 331 470-2
e-mail: cenap.@.cz
www.cenap.cz

Metoda Mojžíšové
Metodu vypracovala Ludmila Mojžíšová a má název "Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility". Metodě bylo dne 3.10.1990 uděleno MZ ČR osvědčení jako nové metodě léčení; v indikovaných případech je proplácena zdravotní pojišťovnou. Pomáhá nejen při léčbě některých poruch plodnosti, ale upravuje i dysmenoreu (to je bolestivá menstruace), dyspareunii (bolest při pohlavním styku), inkontinenci (neschopnost udržet moč) a pochopitelně u bolestí zad. Doporučujeme i jako přípravu na těhotenství. Uvažuje se o využití této léčby i u některých poruch mužské plodnosti, ale prokázat účinnost se zatím nikdo nepokusil.
Nadace má aktualizovaný adresář fyzioterapeutek a fyzioterapeutů v metodě Mojžíšové vyškolených. Telefonicky (tel. 235 364 682) nebo mailem (info@materska-nadeje.cz) vám rádi poskytneme kontakt nejblíž vašemu bydlišti.
Občanské sdružení BOCIÁN
P.O.Box 265
810 00 Bratislava 1
Tel./Fax +420 254 433 757
mobil: +421 903 425 863

MUDr.Karel Nouza, DrSc.
pracoviště Centrum klinické imunologie
Havelská 14, Praha 1-Staré Město
tel. 222 094 200
e-mail karel-nouza@volny.cz
Ordinační doba:středa od 13,00 do 16,00 hodin.

Centra asistované reprodukce

Brno
Centrum asistované reprodukce CAR 01
Gynekologiko-porodnická klinika MU
Obilní trh 11, 602 00 Brno
tel.: +420 542 522 266
e-mail: info@ivfbrno.cz
www.ivfbrno.cz

Sanatorium Helios, s.r.o.
Štefánikova 12, 602 00 Brno
tel: +420 549 523 211
fax: +420 549 523215
e-mail: helios@sanatoriumhelios.cz
www.sanatoriumhelios.cz

UNICA, spol. s r.o.
Barvičova 53, 602 00 Brno
tel.: +420 543 217 777
tel.: +420 543 421 417
e-mail: info@unica.cz
www.unica.cz

REPROMEDA s.r.o.
Viniční 235, 615 00 Brno
tel.: +420 548 132 351
fax: +420 548 132 350
e-mail: info@repromeda.cz
www.repromeda.cz

LAUREA, s.r.o.
Bulharská 29, 612 00 Brno
tel: +420 549 249 116
fax: +420 541 219 663
www.ivf.cz

České Budějovice
Sanatorium ART spol. s r.o.
U tří lvů 294/4, 370 01 České Budějovice
tel.: +420 386 358 295
e-mail: sanatoriumart@sanatoriumart.cz
www.sanatoriumart.cz

Hradec Králové
Sanatorium Sanus s.r.o.
Labská kotlina 1220, 500 02 Hradec Králové
tel: +420 495 757 111
e-mail: sanus@sanushk.cz
www.sanus.cz

Olomouc
Fertimed
Boleslavova 2, 776 00 Olomouc
tel: +420 585 224 128
e-mail: sobek@fertimed.cz
www.fertimed.cz

Centrum asistované reprodukce
Porodnicko-gynekologická klinika FN
I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc
tel.: +420 585 851 111
www.ivf.upol.cz/

Ostrava
Gyncentrum Ostrava, s.r.o.
Dr. Šmerala 27, 702 00 Ostrava
tel.: +420 596 120 685
fax.: +420 596 120 686
e-mail: gyncentrum@gyncentrumostrava.cz
www.gyncentrumostrava.cz

Plzeň
Oddělení asistované reprodukce
Gynekologicko-porodnická klinika
Čapkovo nám. 1, 307 08 Plzeň
Tel: +420 377 617 111


Praha
Sanatorium PRONATAL, s.r.o.
Na dlouhé mezi 4/12, 147 00 Praha 4
tel.: +420 261 711 606
fax.: +420 261 711 585
e-mail: info@pronatal.cz
www.pronatal.cz

ISCARE IVF, a.s.
Hloubětínská 3/13, 198 00 Praha 9
tel: +420 266 610 975
fax: +420 266 610 981
e-mail: iscare@iscare.cz
www.iscare.cz

Centrum asistované reprodukce (CAR)
Gynekologicko-porodnická klinika
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN
Apolinářská 18, 120 00 Praha 2
tel: +420 224 923 484

Centrum reprodukční medicíny a reprodukční genetiky
Gynekologicko-porodnická klinika
2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
Česká republika
Tel.: +420 224 434 215
Fax: +420 224 434 223
E-mail: martin.hrehorcak@lfmotol.cuni.cz, martin.hreho@seznam.cz
Web: www.ivf-motol.cz

Gest, s.r.o.
Nad Buďánkami II/24, 150 00 Praha 5
tel: +420 257 212 516
e-mail: info@gest.cz
www.gest.cc

Zlín
Centrum reprodukční medicíny Zlín
tel.: +420 577 524 421, 605 464 119
e-mail:crmzlin@crmzlin.cz
www.crmzlin.cz

Gynekologické ambulance
Adresy najdete v příslušných Zlatých stránkách.
Andrologické ambulance
Vyšetření poruch plodnosti muže vám udělají v urologické ambulanci, na niž najdete kontakt například ve Zlatých stránkách. Urolog také bývá členem týmu v centrech asistované reprodukce. Pokud vám ale něčím vadí název urolog a do centra asistované reprodukce ještě nechcete, obraťte se na andrologickou ambulanci.

Andromeda
MUDr. Karel Kočí, CSc.
Národní tř. 9, III. patro, 110 00 Praha 1
tel: +420 272 734 545, +420 602 331 865
www.andromeda.cz
e-mail:koci@andromeda.cz

Centrum andrologické péče
MUDr. Vladimír Kubíček, CSc.
U Tří lvů 4, 370 01 České Budějovice
tel: +420 386 358 413
fax: +420 386 859 722
e-mail:kubicekmudr@iol.cz

Odborná psychologická pracoviště
V každém větším městě je manželská poradna nebo se obraťte na některou z psychologických ambulancí (seznam např. ve Zlatých stránkách). Psychologickou pomoc vám také nabízí naše nadace, a to v Praze předsedkyně nadace MUDr. Eva Domorázková, CSc. (e-mail:) a v Brně nadační psycholožka PhDr. Ing. Hana Konečná, PhD. (e-mail: materskanadeje@volny.cz). Telefonní kontakt dá sekretářka nadace. V Praze je také poradna pro nedobrovolně bezdětné Ratolest, Máchova 7, Praha 2, tel. 221 592 551, e-mail:simkova@isz.cz.
Osvojení
Pro mnohé lidi se jejich touha po dítěti naplní přijetím dítěte tzv. sociálně osiřelého. Velmi doporučujeme, abyste se o tuto problematiku začali zajímat co nejdříve, zaprvé je potřeba k takovému kroku dozrát a za druhé možnost přijetí miminka je omezena věkem ženy. Informace vám mohou poskytnout například tyto nestátní organizace.

Středisko náhradní rodinné péče
Středisko náhradní rodinné péče (SNRP) je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1994. Toto sdružení není přímo zaměřeno na pomoc nedobrovolně bezdětným párům, ale nabízí informace pro ně potřebné, informace o možnostech náhradní rodinné péče u nás. Středisko je nestátní organizací, do procesu prověřování a výběru žadatelů o náhradní rodinnou péči přímo nezasahuje.

Smyslem činnosti Střediska je:
- všestranná snaha o rozvoj náhradní rodinné péče u nás,
- pomoc opuštěným dětem se speciálními zdravotními potřebami nalézt novou rodinu,
- poradenství pro žadatele o náhradní rodinnou péči,
- dlouhodobé psychosociální a právní poradenství pro rodiny, které mají již svěřené dítě do náhradní péče,
- výzkumná a osvětová činnost,
- mezinárodní spolupráce.

Jak může pomoci?
1. Pomoc informační. Pracovníci Střediska jsou odborníci na oblast náhradní rodinné péče, jak z její právní tak psychologické stránky. Nabízí vám nejnovější informace z této oblasti. Informace mohou být jak ve formě informační brožurky, přednášky, článku v časopise, vystoupení v rádiu či televizi, tak formou osobního kontaktu, písemně, telefonicky, www-stránkami či elektronickou poštou. Středisko zřídilo anonymní online poradnu.
2. Pomoc psychologická. Pracovníci střediska s vámi rádi proberou vaše váhání a pochybnosti spojené s náhradní rodinnou péčí. Tím, že Středisko přímo nezasahuje do procesu prověřování žadatelů, nemusíte se cítit přiznáním svých pochybností ohrožení. Je také schopno zajistit vám kontakt s rodinou, která již dítě svěřené v náhradní rodinné péči má. Pokud již máte dítě svěřené do náhradní rodinné péče a nevíte si rady s nějakým problémem, nebojte se na odborníky SNRP obrátit o pomoc.
3. Pomoc osvětová a výzkumná. Středisko náhradní rodinné péče informuje o dané problematice širokou veřejnost a tím zlepšuje obraz adoptivních rodičů a pěstounů a dětí v náhradní rodinné péči v očích veřejnosti.

Středisko vydává časopis Náhradní rodinná péče, kde jsou informace týkající se dané problematiky. Velmi doporučujeme.

Kontakt
Středisko náhradní rodinné péče
Jelení 91
118 00 Praha 1
tel./ fax: +420 233 355 309, tel.: +420 233 356 701
e-mail: nrp@volny.cz
www.rodina.cz/snrp

Trialog
Brněnský institut rozvoje občanské společnosti Trialog je občanským sdružením, které vzniklo v roce 1998. Posláním Trialogu je podle Stanov podporovat trvale udržitelný rozvoj občanské společnosti, zejména prohlubováním trojstranně prospěšné komunikace a spolupráce mezi občanským /neziskovým/ sektorem, podnikatelským sektorem a orgány státní správy a samosprávy. Jednou z činností je i příprava budoucích pěstounů a osvojitelů. V rámci Trialogu funguje občanská poradna.

Jak může pomoci?
V Trialogu pracují i odborníci na náhradní rodinnou péči. V rámci občanské poradny mohou anonymně zprostředkovat informace týkající se náhradní rodinné péče, a to jak informace z oblasti právní, tak z oblasti psychologické.

Kontakt
Trialog Brno

Adresa: Orlí 20, 602 00 Brno
Tel: +420 542 221 501
Fax: +420 542 221 502
e-mail: info@trialog-brno.cz
www.trialog-brno.cz

Sdružení pěstounských rodin
Sdružení vzniklo v roce 1995 jako nezisková organizace. Od svého vzniku pomáhá rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči (NRP) a zejména pak rodinám pěstounským i adoptivním, sociálně slabým rodinám, a také sociálně osiřelým a ohroženým dětem. Také hledá rodiče ochotné přijmout do rodiny sociálně osiřelé děti. Má pověření od Ministerstva práce a sociálních věcí, opravňující zajišťovat veškeré služby v rámci zákona č. 359/1999 Sb. O sociálně-právní ochraně dětí. K 1.1. 2001 v databázi evidovali více než 700 pěstounských rodin a jejich pomocníků z celého území České republiky.

Jak může pomoci?
Sdružení provozuje poradnu, na kterou se zájemci o informace z oblasti náhradní rodinné péče mohou obrátit i anonymně. Pořádá odborné semináře a přednášky k jednotlivým tématům a organizuje pro pěstounské rodiny různé zájmové jednodenní i vícedenní akce, kterých se mohou zúčastnit i ti, kteří o náhradní rodinné péči uvažují. Zde se mohou seznámit s pěstouny a poznat problematiku přímo.

Kontak
Sdružení pěstounských rodin
t
Anenská 10, 602 00 Brno
tel.: +420 543 249 141-2, fax:+420 543 331 718
e-mail: pestouni@telecom.cz
web.telecom.cz/pestouni

Podobné zaměření má
ISIS - občanské sdružení pro pomoc dětem bez domova
Brandlova 5, 779 00 Olomouc 9
tel.: +420 585 428 375
www.braillnet.cz/isis

Nadace Terezy Maxové
Nadace byla založena slavnou českou modelkou v roce 1997 s cílem všestranné podpory a pomoci opuštěným dětem. Nedobrovolně bezdětným lidem může nabídnout informace o náhradní rodinné péči. O NTM najdete informace na www.nadacetm.cz, informace o adopci na www.adopce.cz.

Úřad pro mezinárodní právní ochranu dětí
Josefská 15
602 00 Brno
Tel.: 542 215 443
www.UMPOD.cz
Tento úřad zprostředkovává mezinárodní adopci.

TOPlist