Nadace Mateřská neděje, Ke džbánu 385/17, 162 00 Praha 6, tel. +420235364628 VÁS VÍTÁ NA SVÝCH STRÁNKÁCH

.
. ČINNOST NADACE
pomoc.
koordinace.
osvěta.
.
. PRAKTICKÉ INFO
devatero.
literatura.
akce.
kontakty.
slovník.
zajímavosti.
.
. SPRÁVNÍ RADA
.
. FORMULÁŘ
.
. PORADNA
.
. NAPIŠTE nám
 
 
 
 
 
 
 
NADACE MATEŘSKÁ NADĚJE
2014
Nadace chce pomoci všem ženám marně usilujícím o prožitek mateřského štěstí. 

Ke džbánu 385/17, 161 00 Praha 6
tel: +420 212 238 004

e-mail: eva.domorazkova@gmail.com.
Jak nadace koordinuje činnosti?
Koordinujeme jednotlivá pracoviště a odborníky podílející se na vyšetřování a terapii postižených párů s cílem garantovat komplexnost postupů.

 

Hlavním pracovištěm, které může zajistit provedení všech potřebných vyšetření, stanovit diagnózu a navrhnout účinnou léčbu či prevenci, je Imunobiologická laboratoř Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí. Vyšetření je hrazeno všemi zdravotními pojišťovnami. Nadace se také soustřeďuje na vyhledávání žen, které ztratily za sebou tři a více plodů a zajišťuje jejich vyšetření v Revmatologickém ústavu v Praze Na slupi.
Nadace spolupracuje prostřednictvím Imunobiologické laboratoře s řadou odborných pražských i mimopražských center zabývajících se léčbou neplodnosti. Dále spolupracuje s Verbenou - sdružením nedobrovolně bezdětných párů, s poradnami pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, s informačním centrem Všeobecné zdravotní pojišťovny, se Svazem žen, s SOS dětskými vesničkami, s Klinikou komplexní rehabilitace Monada a se Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu.
Nadace nabízí adresy fyziotherapeutek cvičících metodou Mojžíšové, rady jak podpořit možnost otěhotnění, zprostředkovává kompletní laboratorní vyšetření v Imunobiologické laboratoři v ÚPMD v Praze-Podolí, nabízí dopisování a osobní pohovory.

TOPlist